In de healy holistic health plus zitten alle programma's van de healy gold, de healy holistic health en aanvullend de programma's hieronder beschreven

LEREN

-Leren systeem

-Leren acuut

-Geheugen

-Concentratie systeem

-Concentratie acuut

-Examen systeem

-Examen acuut

-Stress systeem

-Stress acuut

 

FITNESS

-Gewicht

-Spieren

-Bloedsomloop

-Prestatie

-Kracht

-Uithoudingsvermogen

-Herstel

-Diepe ontspanning

 

BEROEP/SLAAP

-Activering

-Positieve gedachten

-Balancering zenuwen

-Vermoeidheid

-Uitputting systeem 

-Uitputting acuut

-Extreme stress

CHAKRA'S

-Kruinchakra

-Derde oog chakra

-Keelchakra

-Hartchakra

-Navel chakra

-Sacraal chakra

-Wortelchakra

 

BESCHERMINGSPROGRAMMA'S

-Algemene bescherming

-Electrosmog

-Cel

-Mentaal

-Slapen

-Geopathie

-Subtiel

-Planeten

 

BEAUTY/HUID

-Innerlijke schoonheid

-Huid

-Haren

-Veroudering

-Nagels

-Huidelasticiteit 


The healy holistic health plus contains all programs of the healy gold, the healy holistic health and in addition the programs described below

LEARNING

-Learning system

-Learning acutely

-Memory

-Concentration system

-Concentration acute

-Exam system

-Exam acute

-Stress system

-Stress acute

 

FITNESS

-Weight

-Muscles

-Circulation of blood

-Performance

-Power

-Endurance

-Recovery

-Deep relaxation

 

PROFESSION / SLEEP

-Activation

-Positive thoughts

-Balancing nerves

-Fatigue

-Exhaustion system

-Exhaustion acute

-Extreme stress

CHAKRAS

-Crown chakra

-Third eye chakra

-Throat chakra

-Heart chakra

-Navel chakra

-Sacral chakra

-Root chakra

 

PROTECTION PROGRAMS

-General protection

-Electrosmog

-Cell

-Mental

-To sleep

-Geopathy

-Subtle

-Planets

 

BEAUTY / SKIN

-Inner beauty

-Skin

-Hairs

-Aging

-Nails

-Skin elasticity

Maak een Gratis Website met JouwWeb